Taşeron İşçilerin Başvuru Değerlendirme Sonuçları

696 sayılı Kanun hükmünde Kararnameye dayanarak Taşeron İşçilerin Sürekli İşçi Kadrosuna geçirilmesi işlemlerinin başvuru değerlendirmeleri sonuçlandırmıştır. Sonuçlar Kuruluşlar olarak liste halinde Sivas Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Duyuru panosunda ilan edilmiştir.

Bu ilan tebliğ niteliğinde olup, kişilere herhangi bir tebligat gönerilmeyecektir.

Sonuçlara itiraz hakkı bulunmakta olup, itiraz etmek isteyenlere 01/01/2018 tarih ve 30288 sayılı Tebliğin 11.maddesine istinaden, 21/02/2018 tarihinde mesai bitimine kadar tespit komisyonuna "Gerekçesini belirtmek suretiyle yazılı olarak itirazda bulunabilir."


Sonraki Sayfa: ASDEP Mülakat Sonuçları

Önceki Sayfa : Sivas Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüz ve Bağlı Kuruluşlarımız İçin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Sınav Duyurusu